(0) item
Phí Vận Chuyển
Chúng tôi chỉ giao hàng đến trong Mỹ và Canada
Nước Mỹ: $3 cho một món hàng $5 cho toàn bộ đơn hàng
Canada, Australia $17 cho một món hàng $7 cho toàn bộ đơn hàng

Ví Dụ: Nếu quý vị tại Mỹ:
- đặt mua 1 cuốn sách, tổng phí giao hàng la $9.00 ($3.00x1 +$6.00)
- đặt mua 1 cuốn sách + 1 đĩa DVD, tổng phí giao hàng la $12.00 ($3.00x2 +$6.00) 
- đặt mua 1 cuốn sách + 2 đĩa DVD, tổng phí giao hàng la $15.00 ($3.00x3 +$6.00)