(0) item
Phí Vận Chuyển
Chúng tôi chỉ giao hàng đến trong Mỹ, Canada và Australia:
  • Nước Mỹ: phí giao hàng gồm $5 cho một món hàng + $12 phí quản trị cho toàn bộ đơn hàng
  • Canada: phí giao hàng gồm $8 cho một món hàng +  $35 phí quản trị cho toàn bộ đơn hàng
  • Australia: phí giao hàng gồm $8 cho một món hàng +  $40 phí quản trị cho toàn bộ đơn hàng

Ví dụ: nếu quý vị tại Mỹ:
- đặt mua 1 cuốn sách, tổng phí giao hàng là $17.00 ($5.00x1 +$12.00)
- đặt mua 1 cuốn sách + 1 đĩa DVD, tổng phí giao hàng là $13.00 ($4.00x2 +$5.00) 
- đặt mua 1 cuốn sách + 2 đĩa DVD, tổng phí giao hàng là $17.00 ($4.00x3 +$5.00)