(0) item
Thực Hiện Đúng Qui Tŕnh Ngành Thẩm Mỹ
Vừa mới đầu năm 2008 hầu như mỗi chuyên viên chăm sóc tay chân (manicurist) đều nhận được thông báo dưới dạng postal card. Thông báo nêu lên sự vệ sinh, diệt trùng dụng cụ, bồn làm móng chân (pedicure spa) mà điểm nhấn mạnh là nhân viên kiểm tra có thêm quyền đình chỉ giấy phép hành nghề trong khi chờ quyết định sau cùng của hội đồng thNm mỹ.

Trong tiêu đề 16, phần 9 Bộ Luật Ngành ThNm Mỹ gồm nhiều đoạn, được tóm tắt:

Đoạn 973.1: Nhân viên kiểm tra chuyển hình ảnh làm bằng chứng đến viên chức điều hành bằng phương tiện điện tử ngay tức khắc, sau khi xem xét nếu đúng lỗi vi phạm thì viên chức điều hành sẽ đưa ra văn bản thông báo tạm treo giấy phép ngay.

Đoạn 973.2: Ghi rõ tính chất vi phạm hiện tại, để đưa đến việc treo giấy phép trong một năm.